fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Budovanie inteligentných miest a regiónov; Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov;
Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov
Výzva z Programu Slovensko (PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR)

Dotácia: 92% z Oprávnených výdavkov (okres Bratislava 85%)
Výška finančného príspevku: minimálne 185 000 EUR

Podávanie projektov: priebežne do uzavretia výzvy

Oprávnené projekty:

Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len tie projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície (IÚI).

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita: 

IoT dáta a platformy – Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu cez:

 • dátové platformy, GIS a/alebo IoT riešenia a využitie údajov a/alebo analytických výstupov z nich priamo na rozhodovanie, plánovanie a/alebo riadenie pre inteligentné riešenia v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov a fungovania spoločnosti a hospodárstva v obciach a mestách, napr. v téme bezpečnosť, energetika, doprava, environment a pod.
 • sprístupnenie údajov na analytické účely
 • automatizovaná tvorba, spracovanie a zverejňovanie otvorených údajov a analytických výstupov
 • využitie a integrácia získaných údajov v rámci existujúcich/zavedených dátových platforiem, informačných systémov, zavedenie inovatívnych služieb, smart riešení, analytických nástrojov a aplikácií pre zvyšovanie kvality života, ekologickosti, bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti obcí, miest, ich systémového udržateľného fungovania a podpora budovania rozširovania, inteligentných systémov riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie

Doplnkové aktivity: Prevencia kriminality

 • kamerové systémy
 • inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia, ich rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu
 • posilnenie pomáhajúcich profesií
 • terénna a dobrovoľnícka práca
 • príprava projektovej dokumentácie

Oprávnené výdavky sú:

 • stavby s väzbou na IoT a kamerové systémy, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • softvér, oceniteľné práva, ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • ostatné služby
 • mzdové výdavky
 • zásoby, materiál (spotrebný materiál, telekomunikačná a výpočtová technika)
 • paušálne nepriame výdavky: 7% priamych výdavkov

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.