fbpx

Samosprávy

Samosprávy

Obciam môžeme poskytnúť kompletný servis

Naše služby poskytujeme samosprávam všetkých veľkostí, od krajských miest až po najmenšie dedinky, už od čias založenia firmy. Veľmi dobre chápeme špecifickú situáciu obcí, a preto vždy upravujeme naše služby tak, aby boli dostupné za prijateľné ceny a v rovnakej kvalite ako pre podnikateľské subjekty, tak aj samosprávy.

Obciam môžeme poskytnúť kompletný servis, alebo v prípade väčších miest, vhodným spôsobom doplniť tím ich vlastných projektových manažérov a obstarávateľov.

1751
Schválených projektov
18
Rokov na trhu
79
Projekt v každom okrese Slovenska

Koho sa pomoc týka?

Z pohľadu poskytovania eurofondov sú samosprávy jedným z najdôležitejších prijímateľov. A zároveň platí, že eurofondy sú pre ne najvýznamnejším zdrojom investičných finančných prostriedkov. Finančnú pomoc môže získať mesto alebo obec každej veľkosti, je však potrebné nájsť a sústrediť sa na také investičné projekty, ktoré majú reálnu šancu zhmotniť sa a nezostať len na papieri.

Pomoc so správnym určením investičnej stratégie je tiež súčasťou našich služieb.

Oblasti čerpania pomoci pre samosprávy

Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program Integrovaná
infraštruktúra
Operačný program Kvalita životného
prostredia
Operačný program Efektívna verejná
správa
Program rozvoja vidieka
Programy cezhraničnej spolupráce
Operačný program Ľudské zdroje

Benefity

Ceny, ktoré obstoja vo verejnom obstarávaní
Skúsenosti so stovkami realizovaných projektov
Projekty a ich verejné obstarávanie pod jednou strechou
Chápeme špecifické potreby samospráv
Kompletná implementácia a monitorovanie
v cene

Poskytujeme komplexnú službu

1
Identifikácia vhodnej investície
Príprava projektu
2
Podanie žiadosti o eurofondy
Doplnenie žiadosti
3
Schválenie projektu
Verejné obstarávanie
4
Zrealizovanie investície
Príprava žiadosti o platbu
5
Vyplatenie dotácie
Monitoring projektu
6
Úspešné ukončenie projektu

Úprava a tvorba verejných priestranstiev

Cieľom predkladaného projektu bolo zlepšenie základnej infraštruktúry v podobe verejných priestranstiev, a tým aj zvýšenie úrovne základných služieb obce obyvateľom, vytvorenie funkčného verejného priestranstva v centrálnej časti obce, zlepšenie vzhľadu obce, podpora marginalizovaných skupín v obci a celkový rozvoj obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci.

Obec Zbudská Belá
01 / 03

Zníženie energetickej náročnosti

Cieľom predkladaného projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci.

Obec Údol
02 / 03

Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany

Predkladaný projekt vychádzal zo súčasných potrieb, je reakciou na exitujúci stav predškolského zariadenia v obci Kopčany.

Materská škola Kopčany
03 / 03

Bezplatná úvodná
konzultácia

Prídeme za Vami do miesta Vášho pôsobenia

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.