fbpx

O nás

O nás

Náš stabilný a kvalifikovaný tím je zložený
z dynamických profesionálov.

Dôraz kladieme na odborné vzdelanie a skúsenosti v oblasti tvorby projektov a podnikania tak v súkromnej, ako i verejnej sfére, a to aj v rámci inštitúcií EÚ.

Práve našim spolupracovníkom vďačíme za úspechy a rast spoločnosti. Ich motivácia a profesionálny prístup zaručujú, že Váš projekt bude vypracovaný komplexne s využitím expertných znalostí konkrétnej problematiky. Skúsenosti, vysoká profesionalita a kvalita práce našich spolupracovníkov sú garanciou pre vysokú úspešnosť Vášho projektu.

Náš tím

Náš kvalifikovaný tím pozostáva z dynamických profesionálov
s dôrazom na odborné vzdelanie a skúsenosti v oblasti tvorby projektov a podnikania tak v súkromnej, ako i verejnej sfére, a to aj v rámci inštitúcií EÚ. Práve našim spolupracovníkom vďačíme za úspechy a rast spoločnosti.

Ich motivácia a profesionálny prístup zaručujú, že Váš projekt bude vypracovaný komplexne s využitím expertných znalostí konkrétnej problematiky. Skúsenosti, vysoká profesionalita a kvalita práce našich spolupracovníkov sú garanciou pre vysokú úspešnosť Vášho projektu.

Erika Stirberová
asistentka projektového manažéra
stirberova@eurofondy.sk
+421 907 194 337

Bc. Boris Haulík
projektový manažér
haulik@eurofondy.sk
+421 915 849 877

Mgr. Alexandra Pomichal Koczó
projektová manažérka
koczoova@eurofondy.sk
+421 907 749 720

Ing. Zuzana Pálovicsová
projektová manažérka
palovicsova@eurofondy.sk
+421 915 849 857

Mgr. Alena Cabadová
asistentka projektového manažéra
cabadova@eurofondy.sk
+421 907 229 340

Ing. Tibor Németh
projektový manažér
nemeth@eurofondy.sk
+421 908 368 434

Erika Stirberová
asistentka projektového manažéra
stirberova@eurofondy.sk
+421 907 194 337

Bc. Boris Haulík
projektový manažér
haulik@eurofondy.sk
+421 915 849 877

Mgr. Alexandra Pomichal Koczó
projektová manažérka
koczoova@eurofondy.sk
+421 907 749 720

Ing. Zuzana Pálovicsová
projektová manažérka
palovicsova@eurofondy.sk
+421 915 849 857

Mgr. Alena Cabadová
asistentka projektového manažéra
cabadova@eurofondy.sk
+421 907 229 340

Ing. Tibor Németh
projektový manažér
nemeth@eurofondy.sk
+421 908 368 434

Miroslava Lovecká
manažérka implementácie projektov
lovecka@eurofondy.sk
+421 915 849 873

Ing. Věra Kerepecká
manažérka implementácie projektov
kerepecka@eurofondy.sk
+421 915 849 831

Mgr. Mária Kovačicová
manažérka implementácie projektov
kovacicova@eurofondy.sk
+421 915 849 851

Silvia Jabcunová
manažérka implementácie projektov
jabcunova@eurofondy.sk
+421 917 114 350

Miroslava Lovecká
manažérka implementácie projektov
lovecka@eurofondy.sk
+421 915 849 873

Ing. Věra Kerepecká
manažérka implementácie projektov
kerepecka@eurofondy.sk
+421 915 849 831

Mgr. Mária Kovačicová
manažérka implementácie projektov
kovacicova@eurofondy.sk
+421 915 849 851

Silvia Jabcunová
manažérka implementácie projektov
jabcunova@eurofondy.sk
+421 917 114 350

Mgr. Mojmír Ivaniš
marketingový manažér
ivanis@eurofondy.sk
+421 917 737 527

Ivana Répášová
Office Manager
repasova@eurofondy.sk
+421 915 772 490

Priska Brúderová
administratívna pracovníčka
bruderova@eurofondy.sk
+421 35 7713 585

Zuzana Szarvasová
asistentka konateľa
szarvasova@eurofondy.sk
+421 907 750 447

Ing. Anita Bekeová
procesná manažérka
bekeova@eurofondy.sk
+421 907 181 459

Mgr. Mojmír Ivaniš
marketingový manažér
ivanis@eurofondy.sk
+421 917 737 527

Ivana Répášová
Office Manager
repasova@eurofondy.sk
+421 915 772 490

Priska Brúderová
administratívna pracovníčka
bruderova@eurofondy.sk
+421 35 7713 585

Zuzana Szarvasová
asistentka konateľa
szarvasova@eurofondy.sk
+421 907 750 447

Ing. Anita Bekeová
procesná manažérka
bekeova@eurofondy.sk
+421 907 181 459

Ing. Sergej Bukovič
regionálny poradca
bukovic@eurofondy.sk
+421 911 622 704

Jozef Ocilka
regionálny poradca
ocilka@eurofondy.sk
+421 910 942 640

Ing. Miroslav Štefančík
regionálny poradca
stefancik@eurofondy.sk
+421 903 626 837

Ing. Ľudmila Boriková
regionálna poradkyňa
borikova@eurofondy.sk
+421 905 105 972

Vladimír Škola, M.B.A
regionálny poradca
skola@eurofondy.sk
+421 902 911 086

Ing. Sergej Bukovič
regionálny poradca
bukovic@eurofondy.sk
+421 911 622 704

Jozef Ocilka
regionálny poradca
ocilka@eurofondy.sk
+421 910 942 640

Ing. Miroslav Štefančík
regionálny poradca
stefancik@eurofondy.sk
+421 903 626 837

Ing. Ľudmila Boriková
regionálna poradkyňa
borikova@eurofondy.sk
+421 905 105 972

Vladimír Škola, M.B.A
regionálny poradca
skola@eurofondy.sk
+421 902 911 086

Miroslav Lopata
konateľ / General Manager
lopata@eurofondy.sk

Mgr. Erika Keresztesová
výkonná riaditeľka
keresztesova@eurofondy.sk

Miroslav Lopata
konateľ / General Manager
lopata@eurofondy.sk

Mgr. Erika Keresztesová
výkonná riaditeľka
keresztesova@eurofondy.sk

Charakteristika
firmy

História spoločnosti Premier Consulting siaha do roku 2003
a za krátky čas si vybudovala vedúcu pozíciu na trhu poradenských služieb v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev.
Od začiatku podnikania do dnes naša spoločnosť pripravila viac ako 1751 úspešných projektov v celkovom objeme presahujúcom 884 miliónov EUR.

Okrem poradenských služieb súvisiacich s fondami EÚ, naša spoločnosť ponúka celú paletu príbuzných služieb zameraných na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Medzi týmito službami má dominantné postavenie príprava a manažment verejného obstarávania, či tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

V rokoch 2004 a 2005 sa firma etablovala predovšetkým v poľnohospodárskom, potravinárskom a komunálnom sektore. Strednodobým cieľom našej spoločnosti je udržanie trhového podielu v agro-sektore, ďalšie preniknutie do komunálneho sektora a zúročenie získaných skúseností v otvorení nového trhu poradenských služieb pre investorov.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.