Obec Zbudská Belá

Samosprávy

Obec Zbudská Belá

Úprava a tvorba verejných priestranstiev
Cieľom predkladaného projektu bolo zlepšenie základnej infraštruktúry v podobe verejných priestranstiev a tým aj zvýšenie úrovne základných služieb obce obyvateľom, vytvorenie funkčného verejného priestranstva v centrálnej časti obce, zlepšenie vzhľadu obce, podpora marginalizovaných skupín v obci a celkový rozvoj obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci.

Samosprávy

Obec Zbrojníky

Revitalizácia chodníkov a zastávok
Cieľom je zlepšenie a rozvoj slabej lokálnej infraštruktúry
v obci, zlepšenie kvality života a podpora miestneho rozvoja na vidieku. Realizáciou projektu bola realizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie a autobusových zastávok v obci.

Samosprávy

Obec Údol

Zníženie energetickej náročnosti
Cieľom predkladaného projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci.

Samosprávy

Obec Snakov

Výstavba multifunkčného ihriska
Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja a dosiahnutie pozitívnych zmien
v obci. Vybudovanie multifunkčného ihriska má za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce Snakov.

Samosprávy

Obec Ruská Poruba

Výstavba domu smútku
Cieľom predkladaného projektu je doplnenie základnej infraštruktúry obce Ruská Poruba výstavbou domu smútku, vrátane úpravy jeho okolia za účelom zabezpečiť dôstojné priestory – pre uloženie zosnulých a na vykonávanie obradov poslednej rozlúčky.

Samosprávy

Materská škola Kopčany

Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany
Predkladaný projekt vychádzal zo súčasných potrieb, je reakciou na exitujúci stav predškolského zariadenia v obci Kopčany.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.