fbpx

Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR bola vyhlásená

MH SR vyhlásilo prvú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo prvú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Cieľom výzvy je zvýšenie výroby elektrickej energie z OZE v súlade s požiadavkami Integrovaného národného energetického a klimatického plánu.

Prvá výzva v objeme 18 mil. EUR má spolu s ďalšími nasledujúcimi výzvami zameranými na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE ambíciu do roku 2026 prostredníctvom nediskriminačných a transparentných kritérií výberového konania zabezpečiť aspoň 120 MW nového inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktorý bude pripojený do elektrizačnej sústavy.

Výzva bude vyhlásená 2 mesiace a je určená pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka. Podporuje výstavbu/inštaláciu zariadení na výrobu elektriny využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárna, veterná, geotermálna energia, energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Podporené môžu byť nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 mil. EUR.  Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory výška nákladov na MWh vyrobenej elektriny.

Všetky schválené projekty musia zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, podporené tak budú iba projekty spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia ako aj ostatnej relevantnej legislatívy. V prípade podpory výroby elektriny a tepla z biomasy je jednou z podmienok udelenia podpory dodržiavanie kritérií udržateľnosti stanovených smernicou EÚ 2018/2001 o podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj podmienka na minimálnu úsporu emisií CO2 vo výške 80 % (vo vzťahu k typickým hodnotám a podľa metodológie smernice EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov).

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.