fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov (Envirofond)

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L)
Výzva z Environmentálneho fondu


Maximálna výška dotácie: 500 000 EUR
Spolufinancovanie: 1% pre obce do 2000 obyvateľov, 3% obce 2000-5000 obyvateľov, 5% obce nad 5000 obyvateľov (na spolufinancovanie je možné využiť úver z Environmentálneho fondu s úrokovou sadzbou 0,1% p.a., so splatnosťou úveru 3-20 rokov)
Termín na podanie žiadostí: do 11.12.2023
Oprávnené obdobie (v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované): 1.1.2024 – 30.11.2024

Oprávnené činnosti L1, L2, L3:

Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
(dotácia max. 500 000 EUR)

Hlavné aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
 • zateplenie / výmena strechy
 • výmena otvorových výplní
 • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Podaktivity (je možné realizovať len v prípade realizácie aspoň jednej hlavnej aktivity):

 • modernizácia / výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody 
 • aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
 • opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
 • prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy 
 • výsadba stromov v okolí budovy
 • dažďová záhrada
 • realizácia priepustných povrchov v okolí budovy
  V prípade výskytu chráneného živočícha je povinné aj opatrenie na zachovanie a vytvorenie miest jeho hniezdenia alebo úkrytu.
 • najvyššia priorita: základná škola, stredná škola, materská škola, základná umelecká škola, obecný úrad
 • stredná priorita: kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, múzeum
 • najnižšia priorita: predmet projektu sa nenachádza v 1. a 2. skupine

Činnosť L2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov
(dotácia max. 200 000 EUR)

 • modernizácia/výmena zdrojov tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
 • budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie a pridružených rozvodov
 • aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu

Činnosť L3: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
(dotácia max. 130 000 EUR)

 • budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 99,99 kW s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy

Oprávnení žiadatelia:

 • obec
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou alebo samosprávnym krajom
 • samosprávny kraj
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.
Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.