fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov (Envirofond)

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Výzva z Environmentálneho fondu


Maximálna výška dotácie: 400 000 EUR
Spolufinancovanie: 5% (na spolufinancovanie je možné využiť úver z Environmentálneho fondu s úrokovou sadzbou 0,1% p.a., so splatnosťou úveru 3-20 rokov)
Termín na podanie žiadostí: do 02.03.2023
Oprávnené obdobie (v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované): 1.1.2023 – 30.11.2024

Hlavné aktivity:

 • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
 • zateplenie / výmena strechy
 • výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)
 • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Podaktivity (je možné realizovať len v prípade realizácie aspoň jednej hlavnej aktivity):

 • modernizácia / výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody (kotol na biomasu/plyn/elektrinu; fotovoltické panely na účely výroby elektriny pre zdroj tepla; solárne kolektory; tepelné čerpadlo)
 • aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu (rekuperácia; výmenníky na využitie odpadného tepla; rekuperácia tepla z odpadovej vody)
 • opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, zelená strecha, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí – pergoly, žalúzie)
 • prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy (dočasné jazierka, podzemné nádrže na dažďovú vodu vrátane čerpadla)
 • výsadba stromov v okolí budovy
 • dažďová záhrada (terénne úpravy, nákup a výsadba rastlín)
 • realizácia priepustných povrchov v okolí budovy (zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba, plne priepustné povrchy, atď)

Žiadosti sa budú vyberať a podporovať podľa priorít:

 • najvyššia priorita: základná škola, materská škola, základná umelecká škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb, požiarna zbrojnica
 • stredná priorita: kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, centrum pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie, múzeum
 • najnižšia priorita: predmet projektu sa nenachádza v 1. a 2. skupine

Oprávnení žiadatelia:

 • obec
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou alebo samosprávnym krajom
 • samosprávny kraj
 • právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.
Podrobné informácie nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.