fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch (PRV-62)

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami: ZLEPŠENIE VODNÉHO HOSPODÁRSTVA V LESOCH

Výzva z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky: 62/PRV/2022

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 10 000 000 EUR
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 600 000 EUR
Podávanie projektov: do 30.04.2024
Výška dotácie: 100% oprávnených výdavkov

Oprávnené projekty:

Investície zamerané na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, projekty zamerané konkrétne na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch.

Oprávnené činnosti:

Činnosti na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:

  • zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
  • budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa §27 zákona č. 326/2005 Z.z.;
  • budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených prehrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Oprávnený žiadateľ:

právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
  • štátu

Pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch sú príjemcami pomoci iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnické osoby, majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa uvedení v písm. a) až d) vyššie.

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.
Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.