fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Výzva na PODPORU INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU V PODNIKOCH (OPII-35)


Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít
v priemysle a službách
kód výzvy:  OPII-MH/DP/2022/9.5-35

Cieľ výzvy:

podpora obstarania dlhodobého majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu.

Dátum uzavretia výzvy: 30.12.2022

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 15 000 000 EUR
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku: 200 000 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 5 000 000 EUR

Intenzita pomoci je až 70%, v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku.
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa!

Miesto realizácie projektu Žiadateľ Intenzita pomoci
Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky kraj mikro a malý podnik 50%
stredný podnik 40%
veľký podnik 30%
Banskobystrický, Žilinský kraj mikro a malý podnik 60%
stredný podnik 50%
veľký podnik 40%
Prešovský, Košický kraj mikro a malý podnik 70%
stredný podnik 60%
veľký podnik 50%

Oprávnené aktivity:

  • Predmetom projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení
  • Výsledkom realizácie hlavnej aktivity musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu
  • Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu, t.j investíciu ktorá sa týka: založenia novej prevádzkarne / diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali / zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne
  • Projekt musí byť v súlade s RIS3 SK, realizovaný v rámci jednej z domén: Dopravné prostriedky pre 21. storočie / Priemysel pre 21. storočie / Zdravé potraviny a životné prostredie

Oprávnení žiadatelia:

  • osoby zapísané v OR a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
  • mikro, malé, stredné podniky, veľké podniky

Vzhľadom na krátku lehotu na podávanie projektov nás kontaktujte čo najskôr!

 

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.