fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Výstavba zariadení na výrobu elektriny z OZE + batériové systémy

Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy
Výzva z Plánu obnovy SR
(kód výzvy: 01I01-26-V06)

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 63 740 000 EUR
Výška dotácie: 45% z celkových oprávnených výdavkov
Uzávierka výzvy: 15. január 2024

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods.2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka

Oprávnené projekty:

Aktivita A – Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE (povinná aktivita), ktoré využíva:
 • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny,
 • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z ČOV na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla
 • celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny musí byť 0,5 MW – 5 MW

Aktivita B – Výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny – batériový systém (nepovinná aktivita):

 • realizuje sa výlučne s aktivitou A
 • zariadenie na uskladňovanie elektriny (batériový systém) musí byť pripojené v odbernom a odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu v rámci aktivity A
 • inštalovaný výkon batériového systému musí byť na úrovni aspoň 10% inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE (aktivita A)
 • inštalovaný výkon batériového systému musí byť minimálne na úrovni 0,1MW (100 kW)
 • kapacita batériového systému musí byť minimálne na úrovni 0,1MW (100 kW)

Oprávnené výdavky:

 • investičné výdavky na obstaranie nového dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku vrátane súvisiacich nevyhnutných stavebných prác potrebné na výstavbu nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE a/alebo výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériového systému)
 • investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, stavebné práce
 • pre zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériové systémy) medzi oprávnené patria najmä výdavky na nákup technológií, napr. batériové moduly, menič, kontajner, transformátor, rozvádzače, kabeláž, softvér a riadiaci systém batériového systému
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov na aktivitu A je 2 500 000 EUR
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov na projekt, predmetom ktorého sú aktivita A aj B je 5 000 000 EUR
 • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na nové zariadenie OZE (aktivita A) v prepočte na 1MWh vyrobenej elektriny z OZE nesmie presiahnuť sumu 27 EUR

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.