fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Triedený zber komunálnych odpadov

Triedený zber komunálnych odpadov
Program Slovensko
Výzva: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Termín na podanie žiadostí: do 31.05.2024

Oprávnené aktivity:

 • Výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO
 • Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO
 • Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného KO

Oprávnení žiadatelia:

 • obce
 • združenia obcí
 • príspevkové a rozpočtové organizácie obcí
 • právnické osoby oprávnené na nakladanie s odpadom v 100% vlastníctve obcí
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, v 100% vlastníctve obcí
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obcí

Priame oprávnené výdavky – finančné limity:

 • Finančný limit je 200 EUR (bez DPH) / na obyvateľa v záujmovom území
 • do 30.000 obyvateľov maximálne 500.000 EUR bez DPH
 • 30.001 – 50.000 obyvateľov maximálne 600.000 EUR bez DPH
 • 50.001 a viac obyvateľov maximálne 1.000.000 EUR bez DPH

Nepriame oprávnené výdavky:

 • paušálne výdavky vo výške 7% z oprávnených priamych výdavkov (nepreukazujú sa)

Spolufinancovanie:

 • 8% pre celé územie SR okrem okresov Bratislava I – Bratislava V, kde je spolufinancovanie 15%

Oprávnené výdavky:

 • nákup zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie s KO (nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje, mulčovač alebo kosačka so zberným košom, váha)
 • nákup zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov
 • stavebné práce (spevnené plochy, prístrešky, jednoduché stavby – zázemie obsluhy zberného dvora, oplotenie, osvetlenie, vnútorné komunikácie, inžinierske siete, prístupová komunikácia, nevyhnutná demolácia)
 • obytný kontajner ako zázemie obsluhy zberného dvora
 • nákup stavieb a pozemkov (max. 10% celkových oprávnených priamych výdavkov)
 • prípravná a projektová dokumentácia (napr. prieskumné a zameriavacie práce, projekt dopravného značenia, projektová dokumentácia, stavebný dozor, znalecký posudok)
 • kamerový systém
 • zariadenia na automatizáciu práce (samoobslužná rampa, mobilný terminál na evidenciu odpadu a pod.)
 • nákup výpočtovej techniky
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami, maximálne do výšky 2,5%
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien, maximálne do výšky 15%

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.

 

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.