fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Podpora pre spracovateľov produktov rybolovu (OPRH-04) – 7. kolo

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

Výzva z Operačného programu Rybné hospodárstvo
OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04
Priorita Únie: 5 Podpora marketingu a spracovania

Výška finančných prostriedkov: 1 229 636,00 EUR
Minimálna a maximálna výška pomoci: neurčená
Termín podávania projektov: 31. 08. 2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 50 %

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie SR

Oprávnení žiadatelia

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

– obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka:

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Akciová spoločnosť
  • Družstvo
  • Komanditná spoločnosť
  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Podnikateľ – fyzická osoba zapísaná v OR SR
  • Podnikateľ – fyzická osoba zapísaná v OR SR podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník

– fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia:

  • Fyzická osoba nezapísaná v OR SR
  • Fyzická osoba nezapísaná v OR SR podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník

Oprávnené aktivity

Žiadateľ priradí k oprávnenému typu aktivít hlavné aktivity projektu, ktoré si sám definuje a ktoré musia vecne spadať do nasledujúceho rozsahu:

stavebné investície do výstavby nových spracovateľských kapacít alebo do rozšírenia, rekonštrukcie, a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít (schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a zahrnuté do zoznamu prevádzkarní) spojené so zavedením nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v objekte spracovateľskej jednotky. Pod výstavbou novej spracovateľskej kapacity sa rozumie vybudovanie jednej stavby alebo súboru stavieb vybavenej/vybavených príslušnou technológiou, realizované za účelom zriadenia prevádzky využívanej na spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich spracovateľských kapacít zahŕňa aj rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich alebo vybudovanie nových objektov plniacich doplnkové funkcie, (napr. sklady, garáže, dielne, administratívne priestory a pod.).

investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov a zariadení, techniky a technológií potrebných pre zavedenie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie alebo na inováciu výrobného programu. Podporované sú napr. prepravné systémy, výrobníky ľadu, manipulačné zariadenia, počítačové vybavenie vrátane softvéru.

investície súvisiace obstaraním dopravných prostriedkov (vozidiel) využívaných v spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom.

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.