fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami (PRV-61)

8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Výzva z Programu rozvoja vidieka SR číslo 61/PRV/2022

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 40 000 000 EUR
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 EUR 
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 700 000 EUR
Termín podávania žiadostí: od 1.2.2023, uzávierka prvého hodnotiaceho kola: 31.5.2023, druhého hodnotiaceho kola: 30.10.2023
Dátum uzavretia výzvy: po vyčerpaní alokácie
Výška dotácie: 100% oprávnených výdavkov

Oprávnené aktivity:

 • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch
 • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov
 • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou

Oprávnené činnosti:

 • Čistenie plôch po ťažbe
 • Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa
 • Umelá obnova lesa sadbou na holine
 • Umelá obnova lesa podsadbou
 • Ochrana mladých lesných porastov proti burine vyžínaním
 • Ochrana mladých lesných porastov proti zveri individuálna repelentom alebo mechanická
 • Ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním
 • Nákup a inštalácia feromónových lapačov a odparníkov
 • Plecie ruby
 • Prečistky (čistky a prerezávky)
 • Kladenie lapákov
 • Asanácia lapákov odkôrnením
 • Odkôrňovanie kmeňov objemovosť do 0,59m3
 • Odkôrňovanie kmeňov objemovosť do 0,60-0,99m3
 • Odkôrňovanie kmeňov objemovosť nad 1,00m3
 • Podkôrnikový pozorovateľ

Oprávnení žiadatelia:

Príjemcami pomoci sú právnické a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení
 • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa)
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním
 • štátu

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.
Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.