fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Podpora na investície do POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV (PRV-65)


4.1. PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV
Výzva z Programu rozvoja vidieka SR číslo 65/PRV/2022

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 50 000 000 EUR
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 EUR (5 000 EUR pre oblasť č.6)
Maximálna výška oprávnených výdavkov: až do 2 000 000 EUR
Dátum uzavretia výzvy: 31.05.2023
Výška dotácie: 50% oprávnených výdavkov pre menej rozvinuté oblasti, 40% ostatné oblasti (v osobitných prípadoch sa podpora môže zvýšiť až na 75%)

Oblasti / Maximálne oprávnené výdavky:

1. Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV) / 2.000.000 EUR
2. Špeciálna rastlinná výroba – malí poľnohospodári / 300.000 EUR
3. Živočíšna výroba (ŽV) / 2.000.000 EUR
4. Živočíšna výroba – malí poľnohospodári / 200.000 EUR
5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV / 2.000.000 EUR
6. High tech pre ŠRV a ŽV / 200.000 EUR

Oprávnené aktivity:

Investície v rámci živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby – pestovanie plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín oprávnených na podporu v rámci výzvy.

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby.

Oprávnené činnosti:

Oblasť 1. ŠRV a 2. ŠRV – malí poľnohospodári
Investície do:

 • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a okolitých spevnených plôch;
 • obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry;
 • obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy
 • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch)
 • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MW;
 • uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe
 • obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Oblasť 3. ŽV a 4. ŽV – malí poľnohospodári
Investície do:

 • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska a okolitých spevnených plôch;
 • obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie (napr. ventilačná/klimatizačná technika, moderné odpadové hospodárstvo atď.);
 • objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Oblasť 5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s maximálnym tepelným výkonom do 2 MW, vrátane okolitých spevnených plôch

Oblasť 6. High tech pre ŠRV a ŽV

 • autonómne roboty, ktoré pokrývajú celý alebo časť poľnohospodárskeho cyklu od obrábania pôdy až po zber úrody a pozberovú úpravu;
 • robotika v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby;
 • inteligentné senzory pre poľnohospodárstvo (sledovanie a vyhodnocovanie stavu pôdy, vody, počasia, produkcie biomasy, atď.);
 • nanosenzory na snímanie stresu rastlín;
 • vertikálne poľnohospodárstvo (špecializované technológie potrebné pre vertikálne pestovanie plodín podľa prílohy č. 4 tejto výzvy);
 • technológia RFID (Rádio frekvenčná technológia)–zber a vyhodnocovanie údajov;
 • technológie pre sledovanie pohybu a zdravotného stavu zvierat;
 • digitálne balíčky určené pre stroje a využívané na presné poľnohospodárstvo, GPS, alebo v chove zvierat;
 • drony zamerané na analýzu, vyhodnocovanie a kontrolu stavu pôdy, zvierat a plodín.


Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.
Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.