fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

UŽ ČOSKORO: Výzva pre lesníkov na lesnú techniku (PRV-8.6)

Investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
podopatrenie 8.6.

Výzva z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

Indikatívna alokácia: 40 000 000 EUR
Plánované vyhlásenie výzvy: podľa informácií z PPA  bude výzva vyhlásená v septembri 2023
Intenzita pomoci: 50% celé územie SR okrem Bratislavského kraja, 40% Bratislavský kraj
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi;
 • Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky) poskytujúce služby v lesníctve
 • Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy

Oprávnené výdavky:

 • univerzálny kolesový traktor
 • špeciálny kolesový traktor
 • forwarder
 • harvester
 • lesná lanovka
 • vozidlá pick up
 • kôň
 • železný kôň
 • motorová píla
 • prívesy na vývoz dreva za traktory
 • navijaky na trojbodový záves
 • prívesy na prevoz koní
 • lesné a pôdne frézy
 • stroje na výrobu štiepaného palivového dreva
 • postroje pre kone

Vybrané podmienky:

 • V prípade poskytovateľa služieb v lesnom hospodárstve, ktorého predmet činnosti je výlučne vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy a/alebo výkon činnosti odborného lesného hospodára (bez obhospodarovania lesov, resp. poskytovania služieb súvisiacich s realizáciou ťažby dreva a jeho približovaním), môže takýto žiadateľ požiadať výlučne o podporu na obstaranie vozidla pick up;
 • Podiel ročných výnosov z lesníckej výroby a/alebo poskytovaných lesníckych služieb za rok predchádzajúci roku podania ŽoNFP k celkovým výnosom musí byť viac ako 70%. Ak toto kritérium žiadateľ nespĺňa, musí preukázať, že obhospodaruje les s minimálnou výmerou 300 ha;
 • Investície, ktoré súvisia s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, sú obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním;
 • Na podporu sa vzťahujú pravidlá pre poskytovanie minimálnej pomoci, čo znamená, že maximálna výška podpory nesmie presiahnuť 200.000 EUR na jediný podnik počas prebiehajúceho fiškálneho roku a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov;
 • Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať iba 1 Žiadosť o NFP

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.