fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Integrovaná výzva pre obce z ARK

Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)
pre obce z ARK

Výzva z Programu Slovensko (PSK-UV-007-2024-DV-EFRR)

Dotácia: 100% z Oprávnených výdavkov
Podávanie projektov: uzávierka 1.kola 12.08.2024, 2.kola 12.09.2024

Oprávnené sú obce / mestá s prítomnosťou MRK, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít a nemajú v čase podania ŽoNFP zmluvu s prijímateľom Národného projektu Rozvojové tímy.

Oblasti podpory:

A) Pitná voda, kanalizácie

 • budovanie stokovej siete a ČOV
 • budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami
 • výstavba a rozšírenie verejných vodovodov
 • zabezpečenie prístupu k pitnej vode

B) Nakladanie s odpadmi

 • budovanie zberných dvorov najmä na triedený zber odpadu
 • odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi
 • budovanie stojísk najmä na triedený zber odpadu

C) Miestne komunikácie

 • výstavba a modernizácia miestnych komunikácií

D) Projektová dokumentácia

 • prípravná a projektová dokumentácia stavby (pitná voda, kanalizácie a sociálne nájomné bývanie)

Oprávnené výdavky sú:

 • stavebné práce
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vybavenie (pre oblasť B)
 • nákup dopravných prostriedkov s príslušenstvom (pre oblasť B)
 • paušálne nepriame výdavky do 7% priamych výdavkov (v závislosti od veľkosti projektu)
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami
 • stavebný dozor
 • prípravná a projektová dokumentácia

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.