fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Energetická efektívnosť a OZE vo verejných budovách

Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách
Výzva z Programu Slovensko (PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR)


Výška dotácie: minimálne 200 000 EUR, maximálne 5 000 000 EUR
Dotácia: až do 100% z Oprávnených výdavkov (v závislosti od úspory primárnej energie)
Podávanie projektov: priebežne do uzavretia výzvy, 1. kolo 23.02.2024

Oprávnené aktivity:

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov:
 • zateplenie obvodového plášťa;
 • zateplenie strešného plášťa;
 • výmena otvorových konštrukcií;
 • inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému;
 • inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania;
 • inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody;
 • rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia;
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie;
 • realizácia zelených opatrení (napr. zelené strechy / steny, systémy využitia dažďovej vody);
 • zavádzanie energetického manažmentu;
 • vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu;
 • zavádzanie monitoringu prevádzkových údajov;
 • vypracovanie energetického auditu minimálne na predmet projektu;
 • realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia (výmena vnútorného vzduchu, tepelnej pohody, akustiky, svetelnej pohody, zdravia a základného komfortu využívania budovy, ak základný komfort prispieva ku kvalite vnútorného prostredia. V rámci základného komfortu využívania budovy sú oprávnené výlučne výdavky na podlahové krytiny, interiérové omietky a farby, interiérové dvere, základnú sanitu a súvisiace rozvody a odstránenie zdravotných rizík napr. plesní. Výdavky na nábytok, koberce a dekoračné prvky nie sú v tejto hlavnej aktivite oprávnené);
 • realizácia debarierizačných opatrení;
 • inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia elektrických nabíjacích staníc pre elektromobilitu;
 • realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“;
 • realizácia opatrení ochrany biodiverzity
Podpora zariadení využívajúcich OZE:
 • inštalácia zariadení využívajúcich OZE (fotovoltického zariadenia, fotovoltickej elektrárne a/alebo tepelných čerpadiel a/alebo slnenčných termických kolektorov);
 • uskladňovanie energie z OZE;
 • zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie
Oprávnené výdavky:
 • stavebné práce
 • nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia zariadení využívajúcich OZE;
 • nákup softvéru (do 10% z celkových oprávnených výdavkov);
 • prípravná a projektová dokumentácia;
 • stavebný dozor, technický dozor a autorský dohľad;
 • výdavky na vypracovanie energetického auditu na predmet projektu
 • výdavky na vypracovanie energetického certifikátu pred a po realizácii projektu;
 • výdavky na zavádzanie energetického manažmentu, ak nie sú realizované ako súčasť stavebných prác;
 • výdavky na zavádzanie monitoringu prevádzkových údajov, ak nie sú realizované ako súčasť stavebných prác;
 • výdavky na odborné prehliadky / skúšky / revízne správy po realizácii projektu súvisiacimi s uvedením zariadení do prevádzky, ak nie sú súčasťou zmluvy o dodávke zariadenia a ak sú obstarané samostatne, tzn. že nie sú súčasťou dodávky zariadenia a jeho ocenenia

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.
Celé znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.