fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní
0
hodina
hodiny
hodín
0
minúta
minúty
minút

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (PRV-59)

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Výzva z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Podopatrenie 8.5 „Podpora na investície do zlepšenia odolnosti
a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov“

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 7 500 000 EUR
Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov: min. 10 000 EUR – max. 350 000 EUR
Termín podávania projektov: 01. 09. 2022 – 31.10.2022

Intenzita pomoci (miera dotácie): 100 %

Oprávnení žiadatelia

– fyzické a právnické osoby ( všetky veľkostné kategórie podnikov) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu;

– občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia;

Oprávnené aktivity a výška pomoci

Prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť. Príklady oprávnených činností:
 • náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, resp. cyklotrasy so šírkou do 1,8 m
 • pozorovateľne, vyhliadkové veže
 • mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy (vrátane, alebo len: zábradlia, trasovania, zrubovania)
 • značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás
 • odpočívadlá (vrátane alebo len: sociálne zariadenia)
 • turistické útulne (vrátane alebo len: prístrešky, altánky, lavičky, studničky), ohniská
 • odpadkové koše
 • objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

Detailné znenie výzvy nájdete TU.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.