fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Bioplynové stanice

Podpora modernizácie / transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – BIOPLYNOVÉ STANICE

kód výzvy: 01I02-26-V05

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 26 331 000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:

  • modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu: 1 mil. EUR
  • transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia vyrábajúce biometán: 1,5 mil. EUR

Termín podávania projektov (uzavretie výzvy): 31.10.2023
Intenzita pomoci (miera dotácie): max. 45% 

Oprávnené projekty:

A. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu
B. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na transformáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice)

Oprávnený žiadateľ:

  • Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktorá ku dňu predloženia žiadosti prevádzkuje bioplynovú stanicu vyrábajúcu elektrinu, ktorá je predmetom realizácie projektu

Oprávnené výdavky:

Výdavky na obstaranie nového alebo zhodnotenie existujúceho dlhodobého hmotného majetku. Súčasťou výdavkov na modernizáciu/transformáciu existujúcej bioplynovej stanice môže byť aj obstaranie softvéru, ktorý bude využívaný pri výrobe elektriny alebo výrobe biometánu.
Investičnými výdavkami na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sú investičné výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení a nevyhnutné stavebné práce realizované pri modernizácii bioplynovej stanice na výrobu elektriny alebo pri transformácii existujúcej bioplynovej stanice na biometánovú stanicu.

  • Pri projektoch typu A patria medzi oprávnené výdavky najmä výdavky na technológie, resp. technologické časti (komponenty), ako napríklad fermentory, transformátory, technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky pre núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky a systémy merania a regulácie.
  • Pri projektoch typu B patria medzi oprávnené výdavky najmä výdavky uvedené pri projektoch typu A, avšak v prípade technológie na výrobu elektriny je oprávnená len technológia, ktorá slúži na pokrytie vlastnej spotreby elektriny zariadenia na výrobu biometánu, ktoré je výsledkom realizácie projektu a výdavky na technológie čistenia bioplynu na biometán, propanizácie a nádrže na propán, kompresor, kyslíkový generátor.

Celé znenie výzvy nájdete TU.

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte našich regionálnych zástupcov.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.