fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Výstavba stokovej siete, ČOV a verejných vodovodov

Výstavba stokovej siete, ČOV a verejných vodovodov
Program Slovensko
Výzva PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR
Výzva PSK-MZP-008-2023-DV-EFRR


Spolufinancovanie:
8% 
Termín na podanie žiadostí: 1. kolo do 31.3.2024, 2. kolo do 30.06.2024

Oprávnení žiadatelia:

 • Výzva PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR (pre oprávnených žiadateľov v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji)
 • Výzva PSK-MZP-008-2023-DV-KF (pre oprávnených žiadateľov v Bratislavskom kraji)

Oprávnené aktivity:

 • Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach (výstavba, rozšírenie stokových sietí alebo výstavba, rozšírenie, intenzifikácia ČOV)
 • Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a aglomeráciách do 2000 EO v CHVO (výstavba, rozšírenie, intenzifikácia malých ČOV)
 • Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach do 2000 obyvateľov v CHVO za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami (výstavba a rozšírenie vodovodov)

Oprávnené výdavky:

 • stavebné práce
 • nákup stavieb a pozemkov, v rámci ktorých má byť projekt realizovaný, do výšky 10%
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • stavebný dozor
 • odborný autorský dohľad
 • znalecký posudok
 • nákup nehmotného majetku
 • nepriame výdavky – paušálna sadzba 1%
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami, maximálne do výšky 2,5%
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien, maximálne do výšky 15%

Pre viac informácií kontaktujte našich regionálnych poradcov.

 

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.