fbpx
Čas do skončenia výzvy
0
deň
dni
dní

Výzva pre SOŠ z vybraných okresov

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania
(výzva PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST)

Výška finančného príspevku: 250.000 EUR – 4.000.000 EUR
Dotácia: 92% z oprávnených výdavkov (spolufinancovanie min. 8%)
Podávanie projektov: priebežne, uzavretie 5. hodnotiaceho kola 31.05.2024

Oprávnení žiadatelia:
 • stredné odborné školy (SOŠ): stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom, stredná zdravotnícka škola, obchodná akadémia
 • samosprávne kraje, mimovládne/neziskové organizácie, subjekty zo súkromného sektora, ako zriaďovatelia vyššie uvedených SOŠ
Oprávnené územie:
 • Trenčiansky kraj: okresy Prievidza a Partizánske
 • Košický kraj: okresy Košice I – IV, Košice okolie, Michalovce
 • Banskobystrický kraj: okresy Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Oprávnené aktivity:

Hlavné aktivity:

 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk SOŠ pre odborný výcvik, odbornú prax, ktoré prebiehajú na SOŠ, jazykové učebne, IT učebne, vyučovacie miestnosti
 • výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov a pracovísk SOŠ, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces
 • aktualizácia štátnych a školských vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce
 • vzdelávanie pedagogických zamestnancov (výlučne učiteľ odborných predmetov a majster odbornej výchovy) s dôrazom na potreby transformujúcich sa regiónov vrátane seminárov a workshopov
 • podpora nových metód a inovatívneho prístupu ku vzdelávaniu vrátane zapojenia odborníkov do vyučovacieho procesu za účelom zosúladenia teoretických a praktických vedomostí

Ďalšie hlavné aktivity (je možné realizovať s jednou alebo viacerými z  vyššie uvedených aktivít):

 • zvýšenie atraktívnosti stredných odborných škôl, napr. vytvorenie kreatívnych/komunitných zón
 • popularizačné a náborové aktivity na zvýšenie atraktívnosti stredného odborného vzdelávania

Celé znenie výzvy nájdete TU.

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte našich regionálnych zástupcov.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.