Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Cestovný ruch

AKTUÁLNE VÝZVY PRE CESTOVNÝ RUCH:

Výzva na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Dňa 12.09.2014  Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Výzva:

 • Opatrenie 3.1.-Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
 • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 12.09.2014
 • Dátum uzavretia výzvy: 11.12.2014

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie – zapísané v obchodnom registri alebo na základe živnostenského oprávnenia, registrované na území SR najneskôr 1.1.2012
 • mikro, malé a stredné podniky
 • miesto realizácie projektu: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský kraj

Výška pomoci:

 • Na toto opatrenie je vyčlenených 8 mil. EUR
 • Intenzita pomoci:
  • Západné Slovensko – mikro a malý podnik 60%, stredný podnik 50%
  •  Stredné a Východné Slovensko – mikro a malý podnik 70%, stredný podnik 60%
 • Výška nenávratného finančného príspevku: min 20.000 EUR a max. 200.000 EUR

Oprávnené projekty:

-projekty zamerané na zatraktívnenie, skvalitnenie, rozšírenie služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, napr:

 • výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu (stravovacie zariadenia, kúpeľné zariadenia, bazény, wellness, detské ihriská, lanovky a vleky, parkoviská, navigačné tabule)
 • rozšírenie (prístavba, nadstavba) existujúcich zariadení
 • modernizácia a/alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení cestovného ruchu aj iných nehnuteľností, ktoré zatiaľ neslúžia na cestovný ruch
 • obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. interiérové a exteriérové vybavenie objektov a zariadení cestovného ruchu)

Oprávnené výdavky:

 • obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • stavebné práce – investície do rekonštrukcie, modernizácie, rozšírenia objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavby nových objektov a zariadení cestovného ruchu

Pre získanie ďalších informácií o výzve
kontaktujte regionálneho poradcu čo najskôr!

 

________________________________________________________________________________________________

 UKONČENÉ VÝZVY PRE CESTOVNÝ RUCH:

Výzva na podporu vidieckeho cestovného ruchu - dotácia 50% !

 

Pôdohodpodárska platobná agentúra 14.12.2012 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu vidieckeho cestovného ruchu.

Opatrenie 3.2. – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

      50% dotáciu z eurofondov môžete získať napríklad na:

 • Rekonštrukciu a modernizáciu nízkokapacitných ubytovacích zariadení – do 10 lôžok
  • Penzióny
  • Chaty
  • Priváty
 • Prestavbu rodinných domov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia
 • Prestavbu nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia
 • Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu kempingového ubytovania
 • Doplnkové relaxačné zariadenia, napríklad:
  • Sauna
  • Bazén
  • Wellness
  • Športoviská
  • Detské ihriská
  • Detské vleky
  • Bobové dráhy
  • Prístaviská
 • Výška oprávnených výdavkov až do 200.000 EUR
 • Termín podávania projektov 6.5.-17.5.2013
 • Pre Bratislavský kraj je výška dotácie 30% z oprávnených výdavkov 

Pre získanie ďalších informácií o výzve
kontaktujte regionálneho poradcu čo najskôr!


Výzva na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Dňa 21.12.2012 Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Výzva:

 • Opatrenie 3.1.-Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
 • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 21.12.2012
 • Dátum uzávierky výzvy: 3.apríl 2013

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, registrované na území SR najneskôr 1.1.2011
 • mikro, malé a stredné podniky
 • miesto realizácie projektu: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský kraj

Výška pomoci:

 • Na toto opatrenie je vyčlenených 44 mil. EUR
 • Intenzita pomoci: Západné Slovensko 40%, Stredné a Východné Slovensko 50%
 • Výška nenávratného finančného príspevku: min 50.000 EUR a max. 800.000 EUR

Oprávnené projekty:

-projekty zamerané na zatraktívnenie, skvalitnenie, rozšírenie služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, napr:

 • rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využitia ako objekt cestovného ruchu
 • výstavba nových, rozšírenie, modernizácia, rekonštrukcia existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu

Oprávnené výdavky:

 • obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • stavebné práce – investície do rekonštrukcie, modernizácie, rozšírenia objektov a zariadení cestovného ruchuvýstavby nových objektov a zariadení cestovného ruchurekonštrukcie objektov kultúrneho a historického dedičstva s využitím v cestovnom ruchu

Pre získanie ďalších informácií o výzve
kontaktujte regionálneho poradcu čo najskôr!

 

 


 

Eurofondy / dotácie v oblasti cestovného ruchu:
V rámci Programu rozvoja vidieka pre opatrenia Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu sme podali 152 projektov v hodnote 46 mil. eur.

Pre ďalšie informácie o budúcich výzvach na podporu v oblasti cestovného ruchu kontaktujte našich regionálnych poradcov.BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting, spol. s r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: info@eurofondy.sk